CÔNG TY CỔ PHẦN SINH THÁI RUỘNG RƯƠI (RUECO JSC)

Kiến thức

Tìm hiểu 7 bước sản xuất gạo ruộng rươi Rueco

Tìm hiểu 7 bước sản xuất gạo ruộng rươi Rueco

19 Tháng Một, 2024
B1 – Làm xét nghiệm mẫu đất, mẫu nước Mục đích để thu được sản phẩm có chất lượng cao nhất, bao gồm cả vỏ cám, đất canh tác đều cần đạt chỉ số an toàn về hàm lượng kim loại nặng, nồng độ chất dinh dưỡng, xác định...