CÔNG TY CỔ PHẦN SINH THÁI RUỘNG RƯƠI (RUECO JSC)

Gaba

SỮA CACAO YẾN MẠCH GABA

Thành phần –  Gạo lứt tím nảy mầm, hạt điều tươi, yến mạch, cacao, kem thực vật, đường thốt nốt

SỮA ĐẬU XANH NẢY MẦM GABA

Thành phần – Đậu xanh nảy mầm, gạo lứt tím nảy mầm, lá dứa, hạt điều tươi, kem thực vật, đường thốt nốt

SỮA GẠO LỨT NẢY MẦM GABA

Thành phần – Gạo lứt tím nảy mầm, hạt điều tươi, kem thực vật, đường thốt nốt

SỮA HẠT ĐIỀU GABA

Thành phần Gạo lứt tím nảy mầm, hạt điều tươi, đậu xanh nảy mầm, kem thực vật, đường thốt nốt